Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

CarLand публикува тази декларация за поверителност с цел да информира потребителите на своя сайт, относно политиката и практиката за събиране и използване на личните им данни. Настоящата декларация за конфиденциалност се отнася единствено и само за CarLand.
Нашият електронен магазин може да бъде посетен в Интернет, без да е необходимо легитимиране или даване на каквато и да било лична информация от страна на потребителя. Декларацията за поверителност е достъпна на всяка страница на нашия сайт.

1. Общи положения
При заявяване на поръчка, потребителят се съгласява неговите лични данни, по смисъла на ЗЗП, да бъдат използвани само в описаните по-долу случаи. Нашите клиенти предоставят напълно доброволно каквато и да е било лична информация.

2. Кога се използва личната информация на потребителите?
Личните данни на потребителите се използват за установяване на контакт при уточняване подробности около поръчката, начините за нейната доставка и заплащане, издаване на фактури и гаранции за закупените продукти.
CarLand може да предостави част от лични данни на трети лица, които се намират както в рамките на България, така и извън тях, например на куриерска фирма, която да достави пратка за клиента.
CarLand може да разкрие личната информация на нейните клиенти само ако това се изисква от нормативен и/или подзаконов нормативен акт на действащото законодателство на Република България, поради юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.
Електронният магазин на CarLand използва „бисквитки”, за да подобри качеството на предоставяните услуги, но не записва в тях никаква лична информация за потребителя. Ако желаете, можете напълно да деактивирате „бисквитки” чрез индивидуалните опции на вашия браузър. Това по никакъв начина няма да Ви попречи да ползвате сайта.

3. Контрол на личната информация
CarLand се задължава да не споделя Вашата личната информация с трети лица и организации, без Ваше разрешение, освен в случаите, описани в горния раздел.
Вашата лична информация ще се използва само за целите, описани в горния раздел.
Доставчикът ще Ви информира за потвърждения и статус на Ваши поръчки, технически проблеми и други, като Ви изпраща периодични e-mail съобщения.

4. Достъп до личната информация
Достъпът до личната информация е ограничен до служителите на CarLand, на които им е необходима тази информация за привеждането в действие, развитието или подобряването на услугите ни. Тези лица са задължени да опазват тайния характер на данните и подлежат на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на взаимоотношенията и наказателно преследване, в случай че не изпълняват тези свои задължения.

5. Защита на личната информация
CarLand използва защитни технологии и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп или изтичане на лична информация.

6. Промени в декларация за поверителност
Настоящата Декларация за конфиденциалност може да се изменя периодично без предизвестие, за да бъде в съответствие с приложимото законодателство. Съветваме Ви периодично да правите справка с тази страница за евентуални промени.
Ако имате допълнителни въпроси или забележки във връзка с тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас по всяко време.
Последна актуализация: 07.2015 г.

Comments are closed.