Условия за ползване

Условия за ползване

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако го използвате се счита, че приемате и сте съгласни с условията посочени по-долу. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте сайта.

Общи условия
www.carland.bg е уебсайт, който е собственост и представлява дейността на фирма CarLand.

 1. На сайта се предлагат продукти, на които CarLand е разпространител.
 2. Сайтът, предоставя и следните услуги: детайлна информация за продуктите; възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти.
 3. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със сайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
 4. CarLand си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

Условия за поръчка

 1. За да поръчате продукти от сайта не е задължително да се регистрирате, но регистрацията значително улеснява работата със сайта в последствие.
 2. Ако решите да се регистрирате, CarLand се задължава да не предоставя информацията попълнена от Вас на трети страни.
 3. CarLand си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
 4. CarLand си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката. CarLand не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата. За наличието на конкретен продукт, ако сте направили заявка, чрез сайта наш служител ще се свърже с вас.
 5. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя и снимка и цена.
 6. Указаната цена е за 1 бр. в лева и включва начислено ДДС. В цената на продукта НЕ се включва цена за доставка. Доставката се извършва чрез куриер.
 7. При поръчка потребителят посочва основните параметри според възможните в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.
 8. Извършването на поръчка става от оферта и минава през етапи:

  а) Изписване на желаната бройка в полето за бройка. Натискане на бутона „Поръчай“ кореспондиращ с избраната стока.

  б) Натискане върху бутона „Довърши поръчка“ и избор дали да се направи поръчка с или без регистрация на сайта.

  в) Попълване на формата за обратна връзка.

 1. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на CarLand се свърже с него по телефон или e-mail.
 2. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
 3. Чрез натискане на бутона „Поръчай“, потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор – него (потребителят) и CarLand, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Ограничения

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 2. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на CarLand. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо, в случай че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на CarLand. Неразрешено е използването на screenshot на сайта без изричното съгласие на CarLand. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват сайта с фиктивна информация (flood).
 3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.
 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

Отговорности

 1. CarLand не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
 2. CarLand не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)
 3. CarLand не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. CarLand не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.carland.bg.
 4. CarLandне носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.
 5. CarLand не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
 6. CarLand не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.
 7. CarLand се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Последна актуализация: 07.2015 г.

Comments are closed.